Notka biograficzna

Jan Kirsz inżynier, poeta, twórca szopek krakowskich i innych form plastycznych... Od urodzenia, czyli od 1953 roku, związany z Krakowem. Z zawodu inżynier mechanik (absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej). Przez 30. lat pracownik Instytutu Obróbki Skrawaniem. Obecnie zdradził wyuczony zawód na rzecz pasji - został profesjonalnym twórcą szopek krakowskich. Prowadzi prywatną działalność pod nazwą "Rękodzieło Ludowe i Artystyczne". Warto w tym miejscu zaznaczyć, iż tworzeniem szopek krakowskich Jan Kirsz zajmuje się od lat 60., a już w roku 1967r. po raz pierwszy wziął udziałł w konkursie na Najpiękniejszą Szopkę Krakowską organizowanym przez Muzeum Historyczne Miasta Krakowa. Jest laureatem 20 pierwszych nagród w tym prestiżowym konkursie. Ponadto brał udział w wielu przeglądach i konkursach o zasięgu lokalnym i ogólnokrajowym, zdobywając liczne nagrody i wyróżnienia.
Kolejną pasją Jana Kirsza jest poezja. Początkowo pisał "do szuflady", by w 2000 r. wyjść ze swoimi utworami do szerszego grona odbiorców. Jest autorem dwóch tomików poetyckich; jego wiersze publikowane były także w licznych almanachach i wydaniach zbiorowych. Nowe utwory prezentuje często na spotkaniach poetyckich. Kolejny tomik w przygotowaniu... Należy do kilku grup poetyckich i poetycko-artystycznych.

Nowe zdarzenia